FANDOM


. Round Re-Challenge là một item có trong Human ScenarioZombie Scenario trong Counter-Strike Online. Nó có thể mua được bằng bạc.

Tổng quan Edit

Khi vòng đấu(trong các map scenario) thất bại và đếm ngược bắt đầu, người chơi có thể bắt đầu lại vòng bằng cách nhấn phím R trên bàn phím.Người bắt đầu lại vòng sẽ có $32000 khuyến khích. Level và số zombie đã giết sẽ được giữ nguyên khi khởi động lại vòng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.