FANDOM


Defuse Kit, defuser hay bộ gỡ bom là một thiết bị trong Counter-Strike Online dành riêng cho Counter-Terrorist. Tuy nhiên nó cũng trở thành thiết bị của Terrorist trong chế độ Battle Rush.

Defuser gfx

Tổng quan Edit

Bộ gỡ bomb chỉ dành cho Counter-Terrorist trong các bản đồ gỡ bom. Nó có giá là $200 và giảm thời gian gỡ C4 sau khi được đặt xuống còn 5s thay vì 10s. Nó rất cần thiết vì C4 phát nổ sau 35s. Khi một CT chết, bộ gỡ bomb sẽ rơi xuống và một CT khác có thể nhặt nó lên.

Bộ gỡ bomb cũng xuất hiện trong chế độ Battle Rush (để các Terrorist ngăn chặn CT phá hủy các chướng ngại vật bằng C4).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.